Caroline Ven is CEO van de Blauwe Cluster, de Vlaamse speerpuntcluster voor innovatie op en aan zee. Voorheen was zij directeur ven het economisch departement van het VBO, gedelegeerd bestuurder van Etion (het voormalige VKW) en kabinetschef van premier Leterme en Van Rompuy. Zij bekleedt enkele bestuurdersmandaten o.m. bij Bank Van Breda, Bpost en VITO. Zij is lid van de inrichtende overheid van de associatie van de KU Leuven, van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid en van de Nationale Productiviteitsraad. Als econoom is zij columnist voor de Tijd

Het kruispunt tussen economisch beleid en ondernemerschap in de zoektocht naar zo veel mogelijk welvaart en welzijn voor zo veel mogelijk mensen is de rode draad doorheen mijn loopbaan.