Waarom facing?


Succesvolle ondernemingen slagen erin oplossingen te bieden voor wat mensen in de samenleving nodig hebben. Hoe beter een onderneming erin slaagt de polsslag van de samenleving aan te voelen en er een gepast antwoord op te formuleren, hoe duurzamer haar succes zal zijn. 

Die overtuiging stoelt op ruim twintig jaar ervaring opgedaan in het bedrijfsleven, de politiek en bij non-profit organisaties. Het is de ambitie van Facing ondernemingen en organisaties te helpen die overtuiging om te zetten in een succesvolle en gedragen strategie. 


Missie


Een gezicht geven aan de sleutels voor lange termijnsucces van ondernemingen en organisaties.

Visie


Facing staat de directie en bestuurders bij om lange termijn economische en maatschappelijke ontwikkelingen te identificeren en brengt relevante gesprekspartners samen om deze om te zetten in een succesvolle strategie voor de onderneming:

  • het scherpstellen van maatschappelijke en economische omgevingsfactoren;
  • het in kaart brengen van de strategische impact van omgevingsfactoren op de onderneming;
  • het organiseren van ontmoetingen met relevante gesprekspartners.

Waarden


Flexibel
bereid om te veranderen

Aandachtig
luisterend en observerend

Creatief
out-of-the-box denken

Eerlijk
ruimdenkend en openhartig